banner-tracks

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Čiker MTB maraton 2016

26/06/2016 @ 08:00 - 02/07/2016 @ 17:00

~ Čiker MTB maraton ~

2016

 

 

Preliminarna najava

 

 

 

Čiker MTB maraton je planiran u terminu od 26.06. do 02.07.2016.

 

Propozicije maratona:

 

 • Maraton nema takmičarski karakter.
 • Učesnici maratona sami obezbeđuju ishranu i opremu za smeštaj.
 • Noćenja će se obavljati na lokacijama koje su definisane i obezbeđene od strane organizatora.
 • Učesnici su dužni da, pre starta maratona, potpišu izjavu o prihvatanju definisanih pravila ponašanja, kao i klauzulu da učestvuju na ličnu odgovornost tj. da se organizator oslobađa odgovornosti za bilo kakve nepredvidive okolnosti, eventualne povrede, odustajanja i sl.
 • Po završetku maratona, prevoz učesnika i opreme do Kraljeva obezbeđuje organizator
 • Za učešće na maratonu neophodno je da učesnik pravilno popuni prijavu, uplati kotizaciju, da poseduje odgovarajuću fizičku spremu, bicikl odgovarajućeg stanja i kvaliteta, kao i neophodnu opremu i to:

 

 • mountain bike, kacigu, rezervnu unutrašnju gumu, šator, vreću i podmetač

 

 • Organizator zadržava pravo da uskrati pravo učešća kandidatu za koga odgovorno lice utvrdi da ne poseduje bicikl odgovarajućeg stanja ili kvaliteta, kao i u slučaju da ne poseduje neophodnu opremu, ili iz drugih objektivnih razloga.

 

 • Kotizacija: 30€

 

 • Pre početka maratona organizator će podeliti učesnicima ’’Vodič kroz maraton’’ iz koga će učesnici moći da se informišu o:

 

 • mogućnostima nabavke namirnica u naseljenim mestima kroz koja se prolazi
 • Informacije o stazi (dužina, konfiguracija, nadmorske visine, izvori…)

 

Sve informacije u vezi sa maratonom možete dobiti na tel. +381641308175 – Radoslav Golubović (predsednik kluba), ili na sajtu kluba: http://cikermtb.webs.com/ Možete nam i pisati na e-mail adrese: ciker.mtb@gmail.com ili ciker.golub@gmail.com

 

Ovo obaveštenje je preliminarnog karaktera i blagovremeno ga šaljemo potencijalnim učesnicima radi dobijanja povratne informacije o približnom broju zainteresovanih. Ako smatrate da postoje klubovi i pojedinci u vašem okruženju koji bi se eventualno uključili, možete im proslediti ovo obaveštenje.

Ako ste zainteresovani, nakon vaše najave učešća uslediće poziv koji će uključivati obrazac prijave i detalje o maratonu.

 

NAPOMENA:

Informacije u ovoj preliminarnoj najavi su podložne promenama o kojima će svi zainteresovani biti blagovremeno obavešteni preko web lokacija kluba Čiker.

 

Korisni linkovi:

 

Facebook strana:

https://www.facebook.com/pages/-MTB-Club-%C4%8Ciker-Page/154451694673700

Facebook grupa:

https://www.facebook.com/groups/361161427234976/

YouTube kanal:

https://www.youtube.com/channel/UCYbiKVfmtA3iMd40KcDCntw

Dropbox folder „Maraton 2016“ – dokumentacija

https://www.dropbox.com/sh/68r66u81bsv5d1o/AAAkciYyBbGi2kBpyohn7l55a?dl=0

~ Čiker MTB marathon ~

2016

 

 

Preliminary announcement

 

 

 

The Ciker MTB Marathon is scheduled from June 26th until July 2nd, 2016

 

The propositions of the marathon:

 

– Marathon doesn’t have a competitive spirit

– The participants of the marathon provide their own food and accommodation

– The organizer has determined and provided the locations where the participants will spend the night

– Before the very start of the marathon, the participants are obliged to sign the statement which guarantees that they will act according to the defined rules of behaviour as well as the clause on participating at their own risk. This clause also states that the organizer is not responsible for any sort of unexpected accident, possible injuries, quitting and similar..

– Upon completing the marathon, the organizer will provide the participants with transport to Kraljevo, along with their equipment.

– In order to take part in this marathon, each participant is obliged to fill in the registration properly, to pay registration fee and to be physically prepared. Also, a fine quality bicycle in good condition is required as well as suitable equipment such as:

 

– a mountain bike, a helmet, a spare tire, a tent, a sleeping bag and a mat

 

– The organizer can forbid participating if a competent person claims that the bike is not of good quality and in appropriate condition as well as in case of not possessing the suitable equipment or other objective reasons.

 

– Registration fee: 30€

 

– Before the marathon start, each participant will receive “Marathon Guide” which will inform them about:

 

– populated places where they can provide themselves with food

– track itself (length, configuration, elevation, wellsprings)

 

All the information regarding the marathon you may get by calling: +381 64 130 81 75 – Radoslav Golubovic (head of the club) or on the website of the club: http://cikermtb.webs.com/. You can also email us on: ciker.mtb@gmail.com or ciker.golub@gmail.com

 

This is a preliminary announcement we send in timely manner to the potential participants in order to be informed of their response. If you think that there are clubs or individuals that would be interested in this marathon, you may forward this announcement to them.

After declaring that you are interested in participating, you will receive an e-mail which will include the application form as well as the details about the marathon.

 

ATTENTION:

This preliminary announcement is susceptible to changes, but you will be informed about it on our websites.

 

Useful links:

 

Facebook page:

https://www.facebook.com/pages/-MTB-Club-%C4%8Ciker-Page/154451694673700

Facebook group:

https://www.facebook.com/groups/361161427234976/

YouTube Channel:

https://www.youtube.com/channel/UCYbiKVfmtA3iMd40KcDCntw

Dropbox folder „Maraton 2016“

https://www.dropbox.com/sh/68r66u81bsv5d1o/AAAkciYyBbGi2kBpyohn7l55a?dl=0

 

 

UPUTSTVO ZA MARATONCE

 

Poštovani učesnici „Čiker MTB maratona“, kako bi maraton prošao u što boljem redu i atmosferi, kao i da bi ostvario svoj cilj, a to je druženje i uživanje u prirodnim lepotama krajeva kroz koje prolazi, neohodno je da se svi učesnici upoznaju sa hronologijom i nekim osnovnim pravilima:

 

HRONOLOGIJA

 

Maraton se hronološki može podeliti u nekoliko faza:

 

 • Prijavljivanje učešća na maratonu (kompletan proces koji uključuje slanje pravilno popunjenog obrasca, potvrdu da je prijava prihvaćena, a prilikom dolaska učesnika uplata kotizacije, potpisivanje liste učesnika i pratećih dokumenata.
 • Prijavljivanje za smeštaj i hranu za naredni dan (opciono).
 • Jutarnji brifing (dogovor pre starta o deonici planiranoj za taj dan).
 • Vožnja (podeljena po etapama, sa pauzom za hranu)
 • Smeštaj učesnika (prvo onih koji su se prijavili prethodnog dana), večera, prijavljivanje za sledeći dan, noćenje.
 • Pakovanje za povratak autobuskim prevozom poslednjeg dana (bicikli, oprema itd), obavezno prisustvo učesnika.
 • Dolazak u Kraljevo.

 

 

OSNOVNA PRAVILA

 

 1. Neophodno je poštovanje satnice za svaku aktivnost (vreme polaska, vreme večere i doručka, dužina trajanja pauze…)
 2. Maratonci koji žele da koriste smeštaj i obroke na prenoćištima, moraju da se prijave prethodnog dana članu organizacionog odbora zaduženom za to. Oni koji žele da koriste te usluge a nisu prijavljeni, neće moći da ih koriste dok prethodno ne budu smešteni prijavljeni maratonci.

 

 1. Svakoga dana, 30 minuta pre starta, biće održan kratak sastanak na kome će organizatori upoznati maratonce sa osnovnim podacima o etapi predviđenoj za taj dan (o trasi, lokacijama odmorišta, karakterističnim lokacijama duž trase, interesantnim objektima itd.)

 

 1. Cena kotizacije je 30 €, a cene prenoćišta i obroka biće navedene u brošuri koja će učesnicima biti data pri dolasku u Kraljevo.

 

 1. Za svaki dan, negde na polovini etape, organizator je obezbedio sendviče i sokove za sve učesnike.

 

 1. Za smeštaj van čvrstih objekata trebalo bi da učesnici ponesu šator, vreću za spavanje i podmetač, i ta oprema će se transportovati kamionom od prenoćišta do prenoćišta. U toku etape, učesnici bi trebalo da nose ranac (ili bisage) sa kabanicom, osnovnim alatom (pumpa, rez. guma itd), i hranom za tu etapu. Postavljanje šatora na svim lokacijama u toku maratona je besplatno.

 

 1. Informacije u vezi sa Čiker MTB maratonom biće ažurirane i blagovremeno dostupne svim zainteresovanim pojedincima preko više web lokacija, ali je dovoljno da se prati samo jedna, na adresi https://www.facebook.com/pages/-MTB-Club-%C4%8Ciker-Page/154451694673700

 

 1. Ako zainteresovani imaju neko pitanje u vezi sa Čiker MTB maratonom, prvo treba da pogledaju materijal koji im već stoji na raspolaganju na web lokacijama kluba Čiker (tekstovi, fotografije, video zapisi, obrasci, formulari, brošure itd) i da tek, u slučaju da ne nađu odgovor na svoje pitanje, isti potraže e-mailom, telefonskim pozivom ili na neki drugi pogodan način.

 

 1. Prethodnih godina je bilo primedbi na to što se veći broj informacija objavljivao putem Facebook-a, a neki od učesnika ne koriste tu socijalnu mrežu. Stvar je slobodnog izbora šta koji od učesnika želi ili ne želi da koristi, a organizatori smatraju da je objavljivanje informacija na najfrekventnijoj mrežnoj lokaciji dostupno svakom zainteresovanom učesniku. Ako neko može da dođe do javno dostupne informacije ali to ne želi, čini to sopstvenim izborom.

 

 1. Formular za prijavu će se smatrati validnim isključivo ako je pravilno popunjen, odnosno ako sadrži sve potrebne podatke (obavezne i opcione rubrike biće različito označene).

 

 1. Proces prijavljivanja će se smatrati konačnim tek kada svaki od učesnika bude obavešten (na e-mail koji je dostavio) da je prijava prihvaćena, dakle nije dovoljno samo poslati prijavu već i primiti potvrdu da je prijava prihvaćena.

 

 1. Članovi organizacionog odbora će u toku Čiker MTB maratona biti vidljivo označeni odgovarajućim identifikacionim karticama, i za pitanja i nejasnoće koje se pojave u toku samog maratona će samo oni biti nadležni. Ako bilo koji učesnik odluči da samostalno, ili po nagovoru neovlašćenog lica, odstupi od dogovorenih propozicija maratona (npr. vožnja putanjom koja nije deo projektovanog treka), čini to na sopstvenu odgovornost.

 

 1. U toku celog maratona učesnici mogu očekivati da od članova organizacionog odbora dobiju sve vrste informacija koje su u vezi sa maratonom, da u slučaju ozbiljnijeg kvara na biciklu dobiju tehničku pomoć, kao i prvu pomoć u slučaju povrede učesnika.

 

 1. Učesnici maratona su dužni da sami obavljaju poslove vezane za održavanje svog bicikla (podmazivanje, pumpanje guma i sl), kao i da, u toku vožnje, sa sobom nose set osnovnog alata, rezervnu unutrašnju gumu, kao i neophodnu opremu za potrebe promene vremenskih uslova.

 

 

Linkovi:

 

Facebook strana:

https://www.facebook.com/pages/-MTB-Club-%C4%8Ciker-Page/154451694673700

Facebook grupa:

https://www.facebook.com/groups/361161427234976/

YouTube kanal:

https://www.youtube.com/channel/UCYbiKVfmtA3iMd40KcDCntw

Dropbox folder „Maraton 2016“ – dokumentacija

https://www.dropbox.com/sh/68r66u81bsv5d1o/AAAkciYyBbGi2kBpyohn7l55a?dl=0

 

THE INSTRUCTIONS FOR

THE MARATHON PARTICIPANTS

 

 

Dear participants of the ”Čiker MTB marathon”, in order to make sure that the marathon goes in the best possible order and atmosphere, as well as to realise its aims along the way, of which most important are having fun with each other and taking pleasure in natural beauties of the areas we are visiting, it is necessary for all the contestants to be acquainted with the chronology and some of the basic rules:

 

 

CHRONOLOGY

 

Chronologically, the Marathon can be divided into several phases:

 

 • Registration for the marathon (the entire process which includes sending the properly filled form, the confirmation that the application has been accepted, paying a fee upon the contestants arrival, signing the contestant list and the accompanying documents).
 • Signing up for accommodation and food for the next day (optional).
 • Morning briefing (before the start, consulting on the section planned for that day).
 • The ride (divided into stages, with free time for food)
 • Accomodation of the participants (first for those who have applied the previous day),dinner, checking in for the next day, overnight.
 • Packing for the return by bus the last day (bicycles, equipments etc), the presence of the participants is obligatory.
 • Arrival to Kraljevo.

 

THE BASIC RULES

 

 1. It is necessary to respect the timetable for each activity (the time of departure, breakfast and dinner time, the breaks length…)

 

 1. The participants of the Marathon who want to use the accomodation and meals at places we are staying, need to apply, the day before, to a member of the organizing committee who is in charge. Participants who want to use these services and are not registered, will not be able to use them until the registered participants have been accommodated.

 

 1. Every day, 30 minutes before the start, a short meeting will be held, where the organizers will inform the participants about the stage planned for that day (about the path, location ot the resting places, characteristics of the locations along the route, interesting objects etc.)

 

 1. A fee price is 30 €, and the prices of the lodgings for the night and meals will be listed in the brochure which will be given to each participant upon their arrival to Kraljevo.

 

 1. For each day the organizator has provided sandwiches and juice for each participant, which they will get around the middle of the stage.

 

 1. For the accommodation outside facilities the participants should bring the tent, sleeping bag and a pad. That equipment will be transported by the truck from one facility to another. During the stage, the participants should have a backpack (or a pannier) with a raincoat, basic tool (a pump, a spare tire etc) as well as food for that stage. Setting up tents on all locations during the marathon is free.

 

 1. Information regarding the Čiker MTB marathon will be updated and promptly disposable for all interested participants on plenty web pages, but it will be sufficient to follow only: https://www.facebook.com/pages/-MTB-Club-%C4%8Ciker Page/154451694673700

 

 1. If the interested participants have any question regarding the Čiker MTB marathon, they should first take a look at the disposed material which is already updated on web pages of the club Čiker ( such as texts, photos, videos, forms, application forms, brochures etc) and only if they don’t find the answer to their question, should contact us by e-mail, phone or some other appropriate way.

 

 1. Over the last years there were certain complaints on too much information being posted on Facebook, when some of the participants do not use this social network. The participants have freedom of choice to use the network or not, but the organizers think that sharing information on the most frequent network makes it available for all the participants to access it. If someone can access the publicly available information but choses not to, it makes his own choice.

 

 1. The application form will be considered valid only if it is properly filled, i.e. only if it contains all the necessary data (the obligatory and optional sections will be differently designed).

 

 1. The registration process will be considered complete only when all the participants are notified (by the e-mail they have submitted) that the application is accepted. It is not enough to send the application, but also to receive the application confirmation.

 

 1. The members of the organizing committee will differ noticeably from the rest since they will be having the indentification cards. Only they will be in charge for any question or uncertainties which arise during the marathon. If any participant decides to act on his/her own or is talked into by an unauthorised person and so deviates from the agreed propositions of the marathon (such as riding on the path which is not the part of the projected track), he/she does it at his own risk.

 

 

 1. During the whole marathon the participants can expect to be informed about any information regarding the marathon, by the members of the organising committee, as well as to receive technical help in case of a severe damage of bicycle and first aid in case of an injury of the participant.
 2. The marathon participants shall take care of their bicycles by themselves (such as greasing, pumping tires and similar). Also, during the ride, the participants shall carry the set of the essential tools, spare inner tube as well as the necessary equipment needed in case of changes of weather conditions.

 

 

Links:

 

Facebook page:

https://www.facebook.com/pages/-MTB-Club-%C4%8Ciker-Page/154451694673700

Facebook group:

https://www.facebook.com/groups/361161427234976/

YouTube channel:

https://www.youtube.com/channel/UCYbiKVfmtA3iMd40KcDCntw

Dropbox folder „Marathon 2016“ – documentation

https://www.dropbox.com/sh/68r66u81bsv5d1o/AAAkciYyBbGi2kBpyohn7l55a?dl=0

 

Details

Start:
26/06/2016 @ 08:00
End:
02/07/2016 @ 17:00
Event Categories:
,
Nije dozvoljena bilo kakva distribucija, kopiranje, izdavanje ili komercijalna uporaba sadržaja, niti je dozvoljeno postavljanje i redistribucija ovih GPS ruta na drugim web stranicama ili drugim oblicima elektroničke i tiskane distribucije materijala bez prethodne suglasnosti udruge Dinarske staze.