Japjenica gori

Vapnenica (Izvor: Sule. D. (ur.): Svu smo robu izgorili – Šolta i Šoltani na starin letratima, Grohote 2006.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nije dozvoljena bilo kakva distribucija, kopiranje, izdavanje ili komercijalna uporaba sadržaja, niti je dozvoljeno postavljanje i redistribucija ovih GPS ruta na drugim web stranicama ili drugim oblicima elektroničke i tiskane distribucije materijala bez prethodne suglasnosti udruge Dinarske staze.