7 Kaštela: Kaštelanski djir

Specifikacija staze (ID=0096):

Staza
Smjer kretanja:Kaštel Kambelovac - Kaštel Gomilica - Kaštel Sućurac - Protupožarni put - Malačka - Rudine - Edenski vrt - Kaštel Štafilić - Kaštel Novi - Kaštel Stari - Kaštel Lukšić - Kaštel Kambelovac
Opis staze:Ova staza je na neki način pravi pogled i uvid u Kaštela. Prolazi kroz svih sedam Kaštela uz more te makadamskim putem ispod stijena planine Kozjak što su se nadvile nad njima. Start i kraj kružne staze je na parkingu kultnoga Kaštelanskoga restorana 'Baletna' u Kambelovcu. Od parking uz more prema istoku i Marini u Gomilici. nažalost daljni prolaz nije moguć zbog tvorničkoga kompleksa ex.Jugovinila i tu se treba popeti na cestu i tzv.staru Kaštelamski cestu. Oprezno cestom uz rub sve do centra Kaštel Sućurca. Tu lijevo prema vtrogasnome domu i cestovnoj obilaznici kroz Kaštela. Na putu je i željeznički prijelaz preko koga treba proći do vatrogasnoga doma. Kraj doma je veliko i opasno križanje, ali sa semaforima. Nakon križanja pratiti cestu uzbrdo do Sućuračkoga groblja. Proći doslovno cestom kroz groblje i nastaviti na makadamski put što ide prema istoku. odamh nakon 100-njak metara slijedi križanje lijevo uzbrdo. ići tom uzbrdicom i doći na protupožarni put. Desno putem uzbrdo i bez prestanka ga pratiti. U jednom trenutku će se nagib i izgubiti, kada skrenete na zadnjoj okuci ulijevo, ali samo zakratko jer tada počinje najteži dio ove staze, a to je uspon to planinarskoga doma Putalj. Pratiti uzbrdo put, koji je na mjestima i betoniran zbog velikog   sve do platoa. Na platou stoji oznaka i skretanje udesno do doma. Ponovno veliki supon sve do doma. Sa doma se pruža prekrasan pejzažni pogled na Split i Kaštelanski zaljev. Od doma nazad na protupožarni makadamski put i pratiti ga neprestano pravo prema zapadu sve do spoja sa lokalnom asfaltnom cestom koja ide na prijevoj malačka na Kozjaku. Na cestu i nizbrdo. Na prvoj okuci odmah desno ponovno na makadamski put. Pratiti put sve do klanca u kojem će se sastati sa putem koji ide na vrh i selu Botići. U klancu nizbrdo prema naselju Rudine. Tu se ponovno nalazi željeznički prijelaz preko kojega treba pažljivo prijeći. Nako prijelaza skrenuti lijevo na put što vodi do lokacije poznata kao Gospa od Stomorije ili Edenski vrt. Tu se nalazi zaštićena zona sa starom crkvicom, izvorom vode te vrtom koji ima autoktone biljke kao što su bile prema priči u Edenskome vrtu. Iz vrta nizbrdo prema zaobilaznici, ali skrenuti udesno na lokalnu cestu za Rudine prije zaobilaznice. Ovom cestom proći podvožnjakom ispod zaobilaznice i pratiti put bez prestanka pravo prema jugu i moru. Još jedan opasniji prijelaz preko stare Kaštelanske ceste i završno sići na more u Štafilić. Dalje bez prestanka pratiti put uz more prema istoku, sve do početne pozicije. Na pojedinim mjestima put ide uz samo more, a na mjestima malo podalje zbog konfiguracije terena. Na putu se nalazi i najpoznatiji Kaštelanski kaštel - dvorac Vituri u Lukšiću, čiju zidovi još uvijek šapuću tragičnu priču o Miljenku i Dobrili, hrvatskom Romeu i Juliji. Završno put dolazi do restorana i parkinga.
Mapa
Pomoću padajućeg izbornika, gore-desno na mapi, možete odabrati jednu od 6 vrsta karata za prikaz podloge. Također možete uključiti i oznake mjesta. Pritiskom tipke miša na krajnju ikonicu gore-desno, možete raditi sa kartom preko cijele površine. Ispod karte je profil terena, te link za preuzimanje datoteke.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Youtube Video za ovu stazu nije pridružen !!!
GPX download ove staze
Preuzmite KastelanskiDjir.gpx

Naše fotogalerije do sada
Pogledajte naše fotogalerije do sada

Naš Youtube kanal
Pogledajte naš Youtube kanal

Naša Facebook stranica
Pogledajte našu Facebook stranicu

Dropbox mapa staza za Download
Zapisi staza u digitalnome obliku za Offline rad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nije dozvoljena bilo kakva distribucija, kopiranje, izdavanje ili komercijalna uporaba sadržaja, niti je dozvoljeno postavljanje i redistribucija ovih GPS ruta na drugim web stranicama ili drugim oblicima elektroničke i tiskane distribucije materijala bez prethodne suglasnosti udruge Dinarske staze.