Biokovo: Zadvarje – sv.Nikola

Specifikacija staze (ID=0091):

Staza
Smjer kretanja:Zadvarje-Slime-Dubci-sv.Nikola-Gornja Brela-Zadvarje
Opis staze:Ovo je AllMountain staza za izrazitim Hike dijelom tj.nošenjem bicikla u rukama te je preporučena samo iskusnim MTB vozačima. Početak i kraj staze je u mjestu Zadvarje koje se nalazi u zaleđu Biokova. Startati kraj mjesnoga igrališta i cestom prema jugu. Odmah nakon 50-ak metara je odvojak lijevo za lokalnu atrakciju: slap Gubavica. Odvojkom sve do kraja i do ruba kanjona rijeke Cetine. Dole u kanjonu Cetina stvara dva slapa, manji i veći, poznatiji kao malai velika Gubavica. Od slapa nazad i na prvom skretanju desno sve do magistralne ceste. Cestom dalje 100-njak metara i ponovno lijevo uzbrdo prema Muratovoj kuli. Kula je iz doba turskih osvajanja ovih krajeva i s nje se pruža pogled na cijelo Zadvarje. Inače, kula je pod zaštitom države kao kulturno dobro. Nazad do ceste i lijevo na nju. Nakon svega 20-ak metara još jedan prekrasan vidikovac sa križem. Sa vidikovca se pruža pogled na rijeku Cetinu te hidrocentralu kraljevca koja se nalazi tik ispod Zadvaraja. Nastaviti magistralnom cestom prema moru. Na prvom odvojku skrenuti desno prema hidrocentrali Kraljevac. Pratiti serpetnine sve do zadnje okuke. Na njoj ne ići desno prema Kraljevcu već lijevo na makadam. Pratiti makadam do maloga mostića preko potoka. Preko mosta udesno  i pratiti makadamski put što vodi uzbrdo i prema mjestu Slime. Putem sve do centra naselja i asfaltne ceste. Lijevo na cestu i ponovno lijevo na glavnu cestu što vodi prema prijevoju Dubci. Prije samoga prijevora skrenuti udesno na usku cestu što vodi prema zapadnim vrhovima. Pratiti cestu sve do točke sa koje se pruža pogled na more i na daleko poznatu uvalu Vrulja. Tu se nalazi i stari put što vodi prema Pisku. Ova lokacija je savršena za fotografiranje te pogled na Vrulju i otoke Brač i Hvar. Vratiti se nazad do glavne ceste i desno sve do spoja sa magistralnom cestom na prijevoju Dubci. Tu pravo na cestu i voziti kao da se vraćamo u Zadvarje. Nakon 2-3 km slijedi odvojak desno na makadam te putokaz za sv.Nikolu. Pratiti makadam uzbrdo te na prvom odvojku lijevo. Dalje makadamom sve do uske livade prekrivene sitnim grmljem. Nakon ove točke slijedi najteži dio. Prvo se ide preko livade te na uski put ulijevo. Pratiti put i već na prvoj okuci nailazimo na znak na stijeni. Na stijeni je ploča sa oznakom palca prema dolje. Naime, to je početak staze križnoga puta što ide prema crkvici sv.Nikole. Ovaj dio je uzbrdo i nije uopće vožljiv već se bicikla nosi na leđima ili u rukama. Završno se izlazi na sam vrh brdašca i crkvice sv.Nikole. od crkvice stazom ulijevo prema sjevrozapadu nizbrdo. U početku staza nijeuopće vožljiva zbog velike strmine. Nakon par stotina mjesta nailzai se na borovu šumu u kojemu je staza već vožljiva. Dalje se prati single-track sve do Gornjih Brela. N amjestima j evožljiv, a n amjestima ne. U drugom dijelu single tracka vožljivost je puno veća. Završno se siđe u Gornja Brela i ponovno na magistralnu cestu kojom udesno i pravo sve do Zadvarja i početne točke staze.
Mapa
Pomoću padajućeg izbornika, gore-desno na mapi, možete odabrati jednu od 6 vrsta karata za prikaz podloge. Također možete uključiti i oznake mjesta. Pritiskom tipke miša na krajnju ikonicu gore-desno, možete raditi sa kartom preko cijele površine. Ispod karte je profil terena, te link za preuzimanje datoteke.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Youtube Video za ovu stazu nije pridružen !!!
GPX download ove staze
Preuzmite Biokovo-Zadvarje-sv-Nikola.gpx

Naše fotogalerije do sada
Pogledajte naše fotogalerije do sada

Naš Youtube kanal
Pogledajte naš Youtube kanal

Naša Facebook stranica
Pogledajte našu Facebook stranicu

Dropbox mapa staza za Download
Zapisi staza u digitalnome obliku za Offline rad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nije dozvoljena bilo kakva distribucija, kopiranje, izdavanje ili komercijalna uporaba sadržaja, niti je dozvoljeno postavljanje i redistribucija ovih GPS ruta na drugim web stranicama ili drugim oblicima elektroničke i tiskane distribucije materijala bez prethodne suglasnosti udruge Dinarske staze.