Troglav – uspon do troglave zvijeri

Ovako ide priča sa određivanjem lokacije Troglava: Kada se u na vremena na području Dinare određivala granica između Mletačke Republike i Osmanskoga Carstva, Mleci su došli do 1831 m visokoga vrha Dinare  i zaključili da je viši od susjednoga Troglava. Zbog njihove pogreške u procjeni, da su osvojili najviši vrh planine Dinare i pripadnoga masiva, stanje je kakvo je sad i vrh Troglava pripada Bosni i Hercegovini.

Troglav je kao i što sam naziv govori, planinski splet koji se sastoji od tri vrha ili tri glave: Veliki, Srednji i Mali Troglav. Najviši vrh mu je visok 1913 metra i na njemu je postavljen geodetski stup sa pločicom. Pripada livanjskoj općini te ga Livnjaci poštuju kao najosebujniju i najtajnovitiji njihovu planinu od njih sedam koje okružuju grad Livno. Da, dobro ste pročitali …  Livno okružuje čak 7 planina …

Sa sjeverne strane gleda u Livanjsko polje, bolje rečeno njegov kraj prije planine Šator i Bosanskoga Grahova, dok sa južne strane gleda u Perućko jezero. Sa sjeverne strane je poprilično šumovit, i to pretežno bukovom šumom, dok je sa južne strane većinom ogoljen i pruža prekrasne vidike u daljinu. Sa obje strane postoje i planinarske i biciklističke staze za uspon na njegove vrhove. Na sam vrh se ne može uspeti sa biciklom već isključivo pješački. Sa sjeverne strane se nalazi nadaleko poznati Troglavski amfiteatar sa prekrasnim pogledom na detalje pravih Dinarskih alpa. Ovo je mjesto gdje možete vidjeti svu raskoš Dinarida i opravdani naziv zašto Dinaridi  imaju nastavak imenu Alpe. Amfiteatar završava sa sjevernom stijenom Troglava koja je zgodna za zimske alpinističke uspone. Sa jugoistočne strane se prostire Vrdovska visoravan.

c0000.JPG TroglavPristupIzLivna

Na slici lijevo je pogled s juga i to sa puta koji vodi iz smjera Vještića gore prema zapadu, a na desnoj strani je pogled sa sjevera sa šumskoga puta što dolazi iz smjera Livanjskoga polja.

Ako se želite popeti na sam vrh, krenite ovom stazom iz smjera Sinja: http://www.dinaridestrails.org/staze/vrdovo-troglav/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nije dozvoljena bilo kakva distribucija, kopiranje, izdavanje ili komercijalna uporaba sadržaja, niti je dozvoljeno postavljanje i redistribucija ovih GPS ruta na drugim web stranicama ili drugim oblicima elektroničke i tiskane distribucije materijala bez prethodne suglasnosti udruge Dinarske staze.